Tủ rau: F0V1 – 06N

Giá bán: Liên hệ

Tủ  rau: F0V1 – 06N

KT: 1875*1183*960

(+5ºC ~+10ºC, máy nén trong)