Tủ đông: SD -550L

Giá bán: Liên hệ

Tủ đông: SD -550L

KT: 1850*850*850

2500*850*850

(-18ºC ~-20ºC, máy nén trong)